Blogia
Docencia adults

Docencia 2n GES

Problemes equacions de primer grau

Problemes equacions de primer grau

Exemples de problemes resolts pas a pas:

http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/2esomatematicas/2quincena6/index_2quincena6.htm

Per practicar el planteig de problemes, la pàgina et diu si l’has plantejat bé:

http://www.xtec.net/formaciotic/recursos/wiris/d112/vazquez/presentacio.htm

Si encara no en tens prou, la seguent pàgina et guiarà pas a pas com s’han de resoldre les equacions de primer grau amb una incoginata i els problemes

http://www.librosvivos.net/smtc/homeTC.asp?TemaClave=1121

i aquesta et permetrà fer un test dels teus coneixements, i si no et surt, et dirà com ho havies de fer!

http://descartes.cnice.mec.es/materiales_didacticos/Ecuaciones/index.htm

 

Moviment

Moviment

algunes idees bàsiques sobre moviment:

http://www.librosvivos.net/smtc/homeTC.asp?TemaClave=1184

per practicar les gràfiques espai- temps i velocitat- temps:

http://www.educaplus.org/movi/3_2graficas.html

http://www.educaplus.org/movi/3_3et1.html

http://www.educaplus.org/movi/3_6relacion.html

Problemes amb la solució:

http://www.xtec.cat/~ocasella/exercici/mru.htm

Forces i moviment

Forces i moviment

Forces i interaccions: per estudiar les forces i moviment, resultant de forces, lleis de Newton

http://www.librosvivos.net/smtc/homeTC.asp?TemaClave=1182

Forces i equilibri: el moment d’una força, les forces en equilibri:

http://www.librosvivos.net/smtc/homeTC.asp?TemaClave=1193

Per veure d’una manera molt gràfica com es fa la composició de forces:
http://www.walter-fendt.de/ph14s/resultant_s.htm

Les forces i l’equilibri des d’un altre punt de vista:

http://recursostic.educacion.es/newton/web/materiales_didacticos/estatica/estatic1.htm

Estadística i Probabilitat

Estadística i Probabilitat

 Per  a repassar els conceptes de estadística descriptiva http://www.librosvivos.net/smtc/homeTC.asp?TemaClave=1200

Si vols fer més activitats d’Estadística:
       Sobre gràfics de barres: http://www.xtec.cat/~jcanadil/activitats/grafics_estadistics.htm

        Més activitats: grafiques de barres, càlcul de mitjanes...totes autocorrectives  a la web: http://www.xtec.es/~jqueralt/activitats/index.htm

Un enllaç per practicar el que hem après de probabilitat: http://www.librosvivos.net/smtc/homeTC.asp?TemaClave=1170

GRÀFIQUES

GRÀFIQUES

Per practicar els punts de les coordenades i també la representació gràfica de rectes:

http://www.xtec.es/~marques/eso/cicle2n/grafiques.htm

utilitzarem els apartats "ELS EIXOS DE COORDENADES" i "FUNCIONS QUE TENEN PER GRÀFICA UNA RECTA"

Per practicar més la representació de rectes:

http://www.thatquiz.org/es/practice.html?algebra

cal activar la casella "hacer gráficas" i utilitzar els nivells del 1 al 6.

Per practicar la interpretació de gràfiques en general:

http://www.xtec.es/~fie00072/analisi/mates/funcions/modul1/m1p1.htm

 

 

INTRODUCCIÓ A LES EQUACIONS

INTRODUCCIÓ A LES EQUACIONS

Teoria

Per començar a repasar les equacions des de les mes senzilles:

http://clic.xtec.net/db/act_ca.jsp?id=2067

Explicacions teoriques molt bones sobre la resolució d’equacions, la primera pàgina segur que et sembla massa elemental:

http://www.librosvivos.net/smtc/homeTC.asp?TemaClave=1201

http://www.librosvivos.net/smtc/homeTC.asp?TemaClave=1118

Si prefereixes un professor i una pissarra, hi ha també videos: http://www.videosdematematicas.com/enlinea/EcuacionesPrimerGrado.htm

http://www.youtube.com/watch?v=MlVon2erC0w&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=jCbho5kR-zA&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=7EPRLFA3faA

Exercicis

Equacions de primer grau, les has de solucionar i la pàgina et dirà si ho has fet bé:

http://www.ematematicas.net/ecuacion.php?a=1 i navegant per les pestanyes podràs accedir a altres continguts, com problemes, equacions de segon grau, sistemes...

Per practicar el planteig de problemes, la pàgina et diu si l’has plantejat bé:

http://www.xtec.net/formaciotic/recursos/wiris/d112/vazquez/presentacio.htm

Si encara no en tens prou, la seguent pàgina et guiarà pas a pas com s’han de resoldre les equacions de primer grau amb una incoginata i els problemes

http://www.librosvivos.net/smtc/homeTC.asp?TemaClave=1121

i aquesta et permetrà fer un test dels teus coneixements, i si no et surt, et dirà com ho havies de fer!

http://descartes.cnice.mec.es/materiales_didacticos/Ecuaciones/index.htm

 

SISTEMES D'EQUACIONS

SISTEMES D'EQUACIONS

La teoria i pràctica del tema completes en el material del ministerio de Educacion per a ensenyament a distància:

http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/3esomatematicas_cat/3quincena4/index3_4.htm

Per resoldre problemes de sistemes d’equacions i saber si ho fas bé:

http://www.ematematicas.net/problemassistecuaciones.php?a=3

T’has perdut? vols saber què és un sistema d’equacions i com es soluciona?

http://www.librosvivos.net/smtc/homeTC.asp?TemaClave=1069

Molts exercicis per practicar les equacions:

http://descartes.cnice.mec.es/materiales_didacticos/Ecuaciones/index.htm