Blogia
Docencia adults

Forces i moviment

Forces i moviment

Forces i interaccions: per estudiar les forces i moviment, resultant de forces, lleis de Newton

http://www.librosvivos.net/smtc/homeTC.asp?TemaClave=1182

Forces i equilibri: el moment d’una força, les forces en equilibri:

http://www.librosvivos.net/smtc/homeTC.asp?TemaClave=1193

Per veure d’una manera molt gràfica com es fa la composició de forces:
http://www.walter-fendt.de/ph14s/resultant_s.htm

Les forces i l’equilibri des d’un altre punt de vista:

http://recursostic.educacion.es/newton/web/materiales_didacticos/estatica/estatic1.htm

0 comentarios