Blogia

Docencia adults

Geometria per CFGS

Equacions de la recta:

http://descartes.cnice.mec.es/materiales_didacticos/ecuaciones_recta_mbfddr/ecuaciones_recta.htm

Exercicis autocorrectius de equacions de la recta:

http://www.emathematics.net/es/distancias.php?a=5

Exercicis autocorrectius de distàncies en el pla:

http://www.emathematics.net/es/distancias.php?a=5

Exercicis resolts de distàncies en el pla:

http://www.vitutor.com/geo/rec/d_e.html i de

equacions de la recta  http://www.vitutor.com/geo/rec/e_e.html

pts mirar tambe els vídeos tutorials de teoria i resolució de problemes 

¿Y esta publicidad? Puedes eliminarla si quieres.

Ciencies Naturals 2n GES

Per treballar els essers vius i les seves relacions:

http://www.edu365.cat/aulanet/aracne/htmls/mp/index1a.htm

adreces per practicar les gràfiques de posició i velocitat

 

Llegeix les instrucions i el text, visita la pàgina següent també

http://www.educaplus.org/movi/3_2graficas.html

 

desprès visita la pàgina

http://www.xtec.es/~ocasella/applets/movrect/appletsol.htm

alguns conceptes bàsics i gràfica posició temps

http://www.xtec.es/~rbernau1/moviment/Portada.html

Adreces per preparar l'accès a CFGS

Adreces per preparar l'accès a CFGS

Si vols repasar polinomis i els seus conceptes una bona adreça és:

http://descartes.cnice.mec.es/materiales_didacticos/Polinomios/index.htm

també, però més elemental

http://www.librosvivos.net/smtc/homeTC.asp?TemaClave=1119

per operar amb polinomis:

http://www.emathematics.net/es/polinomios.php?a=3

i descomposar amb ruffini:

http://www.emathematics.net/es/polinomios.php?a=3

polinomis, fraccions algebraiques, equacions, sistemes d’equacions:

Matematicas paso a paso , per practicar de tot el que necessitis

http://www.matematicas.relatividad.org/

per saber més d’equacions:

http://descartes.cnice.mec.es/materiales_didacticos/Ecuaciones_sistemas_inecuaciones/Indice.htm


Para practicar las operacions amb radicals:

http://www.emathematics.net/es/radicales.php?a=4

Colecció de problemes d’equacions:

http://platea.cnice.mecd.es/~jescuder/algebra1.htm

Mates 1r Ges

Per aprendre i practicar fraccions http://w3.cnice.mec.es/recursos/primaria/matematicas/fracciones/menu.html 

Per practicar fraccions i decimals i tants per cent http://w3.cnice.mec.es/recursos/primaria/matematicas/porcentajes/menu.html

Mon invisible

Per treballar el àtom farem servir les pàgines:

Viatge a l’interior de la matèria: http://w3.cnice.mec.es/eos/MaterialesEducativos/mem2000/materia/web/index.htm

Iniciación interactiva a la materia: http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/93_iniciacion_interactiva_materia/curso/materiales/indice.htm 

i la taula periòdica: http://scq.qo.ub.es/scq/nostrescoses/taula/taulespremiades/oriolbonjoch/taulaperiodica.htm 

per repassar: http://www.librosvivos.net/smtc/homeTC.asp?TemaClave=1070

per a l’enllaç químic, si ens queda temps, mirarem http://www.librosvivos.net/smtc/homeTC.asp?TemaClave=1075 l’apartat "enlace químico"

i per a entendre la diferència entre canvi físic i canvi químic: http://www.librosvivos.net/smtc/homeTC.asp?TemaClave=1072 

i recordeu que a la primera part del mòdul hem treballat amb la pàgina http://recursos.cnice.mec.es/quimica/ 

¿Y esta publicidad? Puedes eliminarla si quieres

La cèl.lula

Per apendre a fons l’estructura de la cel·lula: http://www.librosvivos.net/smtc/homeTC.asp?TemaClave=1063 

Per veure imatges preses al microscopi visita la pàgina http://www.xtec.es/~jgurrera/index.htm, el nivell de les explicacions es alt, mira les ilustracions i els comentaris.

evolució humana

Una pàgina per repassar els conceptes de l’evolució i seguir les idees actuals sobre evolució humana:
http://www.xtec.es/aulanet/seglexx/cat/C1U5/index.htm

En certs aspectes, la següent pàgina está prou bé, sobre tot si vols aprofondir en detalls:
http://www.xtec.es/%7Ecvillalb/evolucio/indexf.htm

I si vols viatjar d’una manera amena i divertida i llegir i aprendre sobre la evolució humana entra a "la máquina del tiempo" de la web de Atapuerca:
http://www.atapuerca.com/

Articles sobre evolució humana a la BBC:http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/science/newsid_5365000/5365874.stm

Més sobre Neanderthals  http://neanderthalis.blogspot.com/2006/03/cmo-eran-los-neandertales.html

Arbre d'hominids actualitzat als descobriments del 2005,  inclou les restes de Flores i Georgia http://www.tecnociencia.es/monograficos/arbol_hominidos/index.html

Genètica

 

 Per a comprendre millor el que estem fent a classe, mireu la primera part (fins a genètica mendeliana) de: 

 http://www.librosvivos.net/smtc/homeTC.asp?TemaClave=1185

Aquí teniu un enllaç fantàstic per repasar el que hem après de genètica i una mica més...
http://www.xtec.es/aulanet/seglexx/cat/C1U4/index.htm

¿Y esta publicidad? Puedes eliminarla si quieres

Recursos naturals

Fes el joc propossat per investigar els residus que ha generat la humanitat en els diferents periodes de la seva història com espècie: http://www.educalia.org/paisajes/investiga_home.jsp

Una adreça sobre inconvenients de la tecnologia:
http://www.edu365.com/eso/muds/socials/no_escola/index.htm

Una adreça sobre el canvi climàtic:
http://www.xtec.es/iesolivera/webalum/alumnes/index.html

Una adreça sobre les energies renovables:
http://www.librosvivos.net/smtc/homeTC.asp?TemaClave=1080

El sol font d’energia:
http://www.edu365.com/primaria/muds/natural/energia/index.htm


Una espectacular per treballar la energia:

http://www.xtec.es/aulanet/seglexx/cat/C1U10/index.htm

Adresses tecnologia

Adreses de pàgines per treballar el circuit elèctric:

instalacions de la llar:

http://www.librosvivos.net/smtc/homeTC.asp?TemaClave=1081


llei d’ohm:

http://www.xtec.es/~ccapell/llei_ohm/llei_ohm.htm

enllaços diferents de tecnologia per repasar i ampliar:
http://www.edu365.com/eso/muds/tecnologia/index.htm

per practicar amb conmutadors:
http://www.xtec.es/aulanet/ud/tecno/ielectriques/index.htm

Sobre electrodomestics i consum eficient a la llar:

http://www.eve.es/aula/casa_interactiva/casa_int.asp

Per treballar dibuix tecnic, les vistes de les peces:

http://www.dibujotecnico.com/saladeestudios/practicasytest/normalizacion/reprenordecuer/Ivisupiezas/index.asp

¿Y esta publicidad? Puedes eliminarla si quieres