Blogia

Docencia adults

Geometria per CFGS

Equacions de la recta:

http://descartes.cnice.mec.es/materiales_didacticos/ecuaciones_recta_mbfddr/ecuaciones_recta.htm

Exercicis autocorrectius de equacions de la recta:

http://www.emathematics.net/es/distancias.php?a=5

Exercicis autocorrectius de distàncies en el pla:

http://www.emathematics.net/es/distancias.php?a=5

Exercicis resolts de distàncies en el pla:

http://www.vitutor.com/geo/rec/d_e.html i de

equacions de la recta  http://www.vitutor.com/geo/rec/e_e.html

pts mirar tambe els vídeos tutorials de teoria i resolució de problemes 

Ciencies Naturals 2n GES

Per treballar els essers vius i les seves relacions:

http://www.edu365.cat/aulanet/aracne/htmls/mp/index1a.htm

adreces per practicar les gràfiques de posició i velocitat

 

Llegeix les instrucions i el text, visita la pàgina següent també

http://www.educaplus.org/movi/3_2graficas.html

 

desprès visita la pàgina

http://www.xtec.es/~ocasella/applets/movrect/appletsol.htm

alguns conceptes bàsics i gràfica posició temps

http://www.xtec.es/~rbernau1/moviment/Portada.html

Adreces per preparar l'accès a CFGS

Adreces per preparar l'accès a CFGS

Si vols repasar polinomis i els seus conceptes una bona adreça és:

http://descartes.cnice.mec.es/materiales_didacticos/Polinomios/index.htm

també, però més elemental

http://www.librosvivos.net/smtc/homeTC.asp?TemaClave=1119

per operar amb polinomis:

http://www.emathematics.net/es/polinomios.php?a=3

i descomposar amb ruffini:

http://www.emathematics.net/es/polinomios.php?a=3

polinomis, fraccions algebraiques, equacions, sistemes d’equacions:

Matematicas paso a paso , per practicar de tot el que necessitis

http://www.matematicas.relatividad.org/

per saber més d’equacions:

http://descartes.cnice.mec.es/materiales_didacticos/Ecuaciones_sistemas_inecuaciones/Indice.htm


Para practicar las operacions amb radicals:

http://www.emathematics.net/es/radicales.php?a=4

Colecció de problemes d’equacions:

http://platea.cnice.mecd.es/~jescuder/algebra1.htm

Mates 1r Ges

Per aprendre i practicar fraccions http://w3.cnice.mec.es/recursos/primaria/matematicas/fracciones/menu.html 

Per practicar fraccions i decimals i tants per cent http://w3.cnice.mec.es/recursos/primaria/matematicas/porcentajes/menu.html

Mon invisible

Per treballar el àtom farem servir les pàgines:

Viatge a l’interior de la matèria: http://w3.cnice.mec.es/eos/MaterialesEducativos/mem2000/materia/web/index.htm

Iniciación interactiva a la materia: http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/93_iniciacion_interactiva_materia/curso/materiales/indice.htm 

i la taula periòdica: http://scq.qo.ub.es/scq/nostrescoses/taula/taulespremiades/oriolbonjoch/taulaperiodica.htm 

per repassar: http://www.librosvivos.net/smtc/homeTC.asp?TemaClave=1070

per a l’enllaç químic, si ens queda temps, mirarem http://www.librosvivos.net/smtc/homeTC.asp?TemaClave=1075 l’apartat "enlace químico"

i per a entendre la diferència entre canvi físic i canvi químic: http://www.librosvivos.net/smtc/homeTC.asp?TemaClave=1072 

i recordeu que a la primera part del mòdul hem treballat amb la pàgina http://recursos.cnice.mec.es/quimica/ 

La cèl.lula

Per apendre a fons l’estructura de la cel·lula: http://www.librosvivos.net/smtc/homeTC.asp?TemaClave=1063 

Per veure imatges preses al microscopi visita la pàgina http://www.xtec.es/~jgurrera/index.htm, el nivell de les explicacions es alt, mira les ilustracions i els comentaris.

evolució humana

Una pàgina per repassar els conceptes de l’evolució i seguir les idees actuals sobre evolució humana:
http://www.xtec.es/aulanet/seglexx/cat/C1U5/index.htm

En certs aspectes, la següent pàgina está prou bé, sobre tot si vols aprofondir en detalls:
http://www.xtec.es/%7Ecvillalb/evolucio/indexf.htm

I si vols viatjar d’una manera amena i divertida i llegir i aprendre sobre la evolució humana entra a "la máquina del tiempo" de la web de Atapuerca:
http://www.atapuerca.com/

Articles sobre evolució humana a la BBC:http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/science/newsid_5365000/5365874.stm

Més sobre Neanderthals  http://neanderthalis.blogspot.com/2006/03/cmo-eran-los-neandertales.html

Arbre d'hominids actualitzat als descobriments del 2005,  inclou les restes de Flores i Georgia http://www.tecnociencia.es/monograficos/arbol_hominidos/index.html

Genètica

 

 Per a comprendre millor el que estem fent a classe, mireu la primera part (fins a genètica mendeliana) de: 

 http://www.librosvivos.net/smtc/homeTC.asp?TemaClave=1185

Aquí teniu un enllaç fantàstic per repasar el que hem après de genètica i una mica més...
http://www.xtec.es/aulanet/seglexx/cat/C1U4/index.htm

Recursos naturals

Fes el joc propossat per investigar els residus que ha generat la humanitat en els diferents periodes de la seva història com espècie: http://www.educalia.org/paisajes/investiga_home.jsp

Una adreça sobre inconvenients de la tecnologia:
http://www.edu365.com/eso/muds/socials/no_escola/index.htm

Una adreça sobre el canvi climàtic:
http://www.xtec.es/iesolivera/webalum/alumnes/index.html

Una adreça sobre les energies renovables:
http://www.librosvivos.net/smtc/homeTC.asp?TemaClave=1080

El sol font d’energia:
http://www.edu365.com/primaria/muds/natural/energia/index.htm


Una espectacular per treballar la energia:

http://www.xtec.es/aulanet/seglexx/cat/C1U10/index.htm

Adresses tecnologia

Adreses de pàgines per treballar el circuit elèctric:

instalacions de la llar:

http://www.librosvivos.net/smtc/homeTC.asp?TemaClave=1081


llei d’ohm:

http://www.xtec.es/~ccapell/llei_ohm/llei_ohm.htm

enllaços diferents de tecnologia per repasar i ampliar:
http://www.edu365.com/eso/muds/tecnologia/index.htm

per practicar amb conmutadors:
http://www.xtec.es/aulanet/ud/tecno/ielectriques/index.htm

Sobre electrodomestics i consum eficient a la llar:

http://www.eve.es/aula/casa_interactiva/casa_int.asp

Per treballar dibuix tecnic, les vistes de les peces:

http://www.dibujotecnico.com/saladeestudios/practicasytest/normalizacion/reprenordecuer/Ivisupiezas/index.asp