Blogia
Docencia adults

Adreces per preparar l'accès a CFGS

Adreces per preparar l'accès a CFGS

Si vols repasar polinomis i els seus conceptes una bona adreça és:

http://descartes.cnice.mec.es/materiales_didacticos/Polinomios/index.htm

també, però més elemental

http://www.librosvivos.net/smtc/homeTC.asp?TemaClave=1119

per operar amb polinomis:

http://www.emathematics.net/es/polinomios.php?a=3

i descomposar amb ruffini:

http://www.emathematics.net/es/polinomios.php?a=3

polinomis, fraccions algebraiques, equacions, sistemes d’equacions:

Matematicas paso a paso , per practicar de tot el que necessitis

http://www.matematicas.relatividad.org/

per saber més d’equacions:

http://descartes.cnice.mec.es/materiales_didacticos/Ecuaciones_sistemas_inecuaciones/Indice.htm


Para practicar las operacions amb radicals:

http://www.emathematics.net/es/radicales.php?a=4

Colecció de problemes d’equacions:

http://platea.cnice.mecd.es/~jescuder/algebra1.htm

¿Y esta publicidad? Puedes eliminarla si quieres.

0 comentarios

¿Y esta publicidad? Puedes eliminarla si quieres
¿Y esta publicidad? Puedes eliminarla si quieres